Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIAT

Admitere master sesiunea Septembrie 2021 - Dep Calculatoare

Ultima actualizare: 17.09.2021 ora 15.45

Rezultate finale sesiunea septembrie - 17 septembrie 2021

Admisi - ordonare pe specializari (dupa medie)

Admisi - candidati internationali

Eliminati

 

IMPORTANT!

 

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2021 Cerere optionale an 1 master CSC

 

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2021 Cerere optiuni master - 2021 - 2022

 

Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 14 septembrie 2021 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

 

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 14 septembrie 2021

Admisi - ordonare pe specializari dupa medie

 

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

 

Calendar admitere master – SEPTEMBRIE 2021

Inscrieri: 7 - 13 septembrie 2021, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 14 septembrie 2021 conform programarii afisate pe site după perioada de înscriere

Afisare rezultate : 14 septembrie 2021 (seara)

Contestatii: 15 septembrie 2021 (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 15 septembrie 2021 dupa ora 13.00

Afisare rezultate dupa contestatii: 15 septembrie 2021 (seara)

Confirmarea locurilor: 16 – 17 septembrie, între orele 9-13 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28 Cluj-Napoca)

Afisarea rezultatelor finala din sesiunea de toamna: 17 septembrie (seara)

Modalitatea de desfășurare a interviului:

 

Pe planificarea interviurilor (care va fi postată în 13.09.2021, dupa ora 17.00), fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul corespunzător. Vă rugăm accesați doar link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Va trebui să aveți camera și microfonul activate. Interviurile vor fi înregistrate.

Vă rugăm ca, atunci când accesați link-ul meeting-ului, să vă asigurați că v-ați introdus numele real, ca să poată vedea secretarul comisiei că sunteți prezenți și să vă poată accepta în meeting la momentul potrivit. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să arătați la cameră actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului veți ieși din meeting

 

 

Planificare interviu - Comisia 1 + QR

Planificare interviu - Comisia 2 + QR

Planificare interviu - Comisia 3 + QR

Planificare interviu - Comisia 4 + QR

Planificare interviu - Comisia 5 + QR

Planificare interviu - Comisia 6 + QR

Planificare interviu - Comisia 7 + QR

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții din sesiunea de licențe - toamna ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundereconform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea septembrie 2021

 

Ultima actualizare: 17.09.2021

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

 

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 7 - 13 septembrie 2021,  pana la  ora  14:00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 14 septembrie 2021 (online, conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate: 14 septembrie 2021 (seara)

Depunere contestații: 15 septembrie 2021 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 15 septembrie 2021 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 15 septembrie 2021 (seara)

Confirmare locuri: 16 - 17 septembrie 2021 (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 17 septembrie 2021 (seara).

 

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/.

 

Candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:

- Regulament de admitere la master UTCN 2021 - 2022 

-Metodologia de admitere la master AC

-Anexa 1. Calendar admitereHCA 84/06.09.2021

-Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

-Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro)

 

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER (17 septembrie 2021):

 

Admiși – ordonare după medie pe specializări  

Respinși

 

 

CONFIRMARE LOCURI:

Documentele care trebuie depuse în sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28 în perioada 16 – 17 septembrie 2021:

Admiși la buget:

-          Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)

-          Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)

-          Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          CI în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)

-          Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)

-          Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)

-          2 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)

-          Documente care au dus la scutirea integrală sau parțială a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

-          Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă.

-          Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          CI în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)

-          Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)

-          Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)

-          2 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)

-          Documente care au dus la scutirea integrală sau parțială a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Confirmarea locurilor se va face pe baza programării. Detalii vor fi transmise pe adresele de email.

 

REZULTATE ADMITERE MASTER (15 septembrie 2021):

Admiși – ordonare după medie pe specializări

 

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 15 septembrie 2021 până la ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022 și cu Art. 6.2. din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS (14 septembrie 2021) 

 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP

Planificare subcomisie IAISC

Planificare subcomisie ICAF

Planificare subcomisie IA

Interviul se va desfășura online și va fi înregistrat.

Candidații trebuie să intre în meeting cu 15 de minute înainte de ora programată (excepție fac candidații programați primii care vor intra după ce meetingul a fost pornit). Candidații trebuie să aibă camera și microfonul activat, să aibă pregătit actul de identitate pentru identificare și propunerea de proiect la îndemână pentru a răspunde la întrebări asupra subiectului descris. La încheierea interviului candidații vor ieși din meeting.

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021 - 2022):

A. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); Absolvenții promoției curente ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca care la momentul înscrierii nu au intrat în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Admitere master Calculatoare si Tehnologia Informatiei - sesiunea Iulie 2021

Ultima actualizare: 29.07.2021, ora 19:30

 

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

 

Rezultate finale sesiunea iulie - 29 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati

Eliminati internationali

Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății (Str. Baritiu 26-28, sala 45) până cel târziu în data de 27 august 2021.

 

 

Rezultate după soluţionarea contestaţiilor - 26 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati internationali

In asteptare internationali

Procese verbale de solutionare a contestatiilor depuse CTI-MAS70 CTI-Mld8

Anunt:  Pentru a se evita aglomerarea din timpul confirmarilor, actele vor fi depuse in 3 sali alaturate (M04, M03 si M00).  La fiecare sala va fi afisata pe usa specializarea pt care se predau actele.

 

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 23 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati

Eliminati internationali

In asteptare - internationali

 

Programe de studiu:

 

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

 

Calendar admitere master

 

Inscrierea online: 19 – 21 iulie 2021 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 23 iulie 2021 conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

 

Afișare rezultate : 23 – 25 iulie 2021

Contestatii: 26 iulie 2021 (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 26 iulie 2021 dupa ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 26 iulie 2021 (seara)

Confirmarea locurilor: 27 – 28 iulie 2021 intre orele 8-14 in Sala MO4 - Bartiu 26-28 

Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2021

 

Modalitatea de desfășurare a interviului:

Pe planificarea interviurilor (care va fi postată în ziua anterioară interviului), fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul corespunzător. Vă rugăm accesați doar link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Va trebui să aveți camera și microfonul activate. Interviurile vor fi înregistrate.

Vă rugăm ca, atunci când accesați link-ul meeting-ului, să vă asigurați că v-ați introdus numele real, ca să poată vedea secretarul comisiei că sunteți prezenți și să vă poată accepta în meeting la momentul potrivit. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să arătați la cameră actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului veți ieși din meeting.

 

Planificare interviu Comisia 1 QR

Planificare interviu Comisia 2 QR

Planificare interviu Comisia 3 QR

Planificare interviu Comisia 4 QR

Planificare interviu Comisia 5 QR

Planificare interviu Comisia 6 QR

Planificare interviu Comisia 7 QR

 

 

 

Pentru confirmări (27 și 28 iulie între orele 8-14 sala M04), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele încărcate pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate – pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă
  2. b.      adeverința medicală
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România
  4. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz)
  5. în plus, 2 poze ¾ cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
  6. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).
  7. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:
   1. vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă.
   2. vor aduce copie după adeverința de absolvire (absolvenții UTCN), dacă în momentul înscrierii au încărcat online doar declarația că vor aduce adeverința la confirmarea locului

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); 

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundereconform modelului atasat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect[nbsp]pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2021

Ultima actualizare: 29.07.2021  ora 14.00

 

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

 

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admitere:

 

Înscriere candidați: 19 - 21 iulie 2021, până la ora 14:00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 23 iulie 2021 (online, conform planificării afișate după perioada de înscriere) 

Afișare rezultate: 23 - 25 iulie 2021  (seara)

Depunere contestații: 26 iulie (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 26 iulie 2021 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 26 iulie 2021

Confirmare locuri: 27 – 28 iulie 2021 (onsite, la Prodecanatul facultatii, sala 43, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 29 iulie 2021

Confirmare locuri în urma glisărilor: până cel târziu în 27 august 2021 la secretariatul facultății.

 

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/.

 

 

Candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:

- Regulament de admitere la master UTCN 2021 2022

- Metodologia de admitere la master AC

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master -  (contact secretar comisie: teodora.sanislav@aut.utcluj.ro)

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER (29 iulie 2021):

Admiși – ordonare pe specializări

Respinși

 

CONFIRMARE LOCURI:

Documentele care trebuie depuse în sala 43, str. G. Barițiu, nr. 26-28 în perioada 27 – 28 iulie 2021:

Admiși la buget:

-          Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)

-          Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)

-          Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          CI în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)

-          Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)

-          Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)

-          2 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)

-          Documente care au dus la scutirea integrală sau parțială a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

-          Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă.

-          Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          CI în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)

-          Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)

-          Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)

-          Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)

-          2 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)

-          Documente care au dus la scutirea integrală sau parțială a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Confirmarea locurilor se va face pe baza programării. Detalii vor fi transmise pe adresele de email.

REZULTATE ADMITERE MASTER (26 iulie 2021):

Admiși – ordonare pe specializări

 

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 26 iulie 2021 până la ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022 și cu Art. 6.2. din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS (23 iulie 2021)

 
 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP1 

Planificare subcomisie CAP2 

Planificare subcomisie IAISC1 

Planificare subcomisie IAISC2 

Planificare subcomisie ICAF 

Planificare subcomisie IA 

 

 

Interviul se va desfășura online și va fi înregistrat.

Candidații trebuie să intre în meeting cu 20 de minute înainte de ora programată (excepție fac candidații programați primii care vor intra după ce meetingul a fost pornit). Candidații trebuie să aibă camera și microfonul activat, să aibă pregătit actul de identitate pentru identificare și propunerea de proiect la îndemână pentru a răspunde la întrebări asupra subiectului descris. La încheierea interviului candidații vor ieși din meeting.

 

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

 

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021 - 2022):

A. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); Absolvenții promoției curente ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca care la momentul înscrierii nu au intrat în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2021-2022:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "