Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIAT

Scoala doctorala din IOSUD-UTCN

În UTCN studiile universitare de doctorat se desfăşoară în Şcoala doctorală a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Studiile universitare de doctorat (3 ani) reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare (dupa licenta, 4ani si master, 2 ani) și permit dobândirea titlului de doctor in baza unui cod al studiilor universitare de doctorat.

 

Şcoala doctoralǎ reprezintă o structurǎ în cadrul IOSUD-UTCN (Institutia organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - http://iosud.utcluj.ro) formatǎ din conducători de doctorat (cadre didactice/cercetători) şi doctoranzi, care este axatǎ pe cercetarea știinţifică şi învăţarea prin cercetare şi a cǎrei activitate se finalizează prin teze de doctorat, publicaţii științifice, inovaţii, brevete și alte rezultate ale cercetării științifice. Activitatea de cercetare științifică din cadrul școlii doctorale se integrează în activitatea de cercetare științifică din structurile de cercetare științifică existente în UTCN.

 

Şcoala doctorală IOSUD-UTCN furnizează sprijinul logistic necesar derulării programului de doctorat, pentru studenții-doctoranzi din 14 domenii. Facultatea de Automatică si Calculatoare oferă programe doctorale în două domenii de doctorat: (1) Ingineria Sistemelor și (2) Calculatoare și Tehnologia informației.

 

Activitatea de cercetare doctorală se desfășoară în structurile/ centrele/ laboratoarele de cercetare și sunt coordonate de cadre didactice care au titlul de conducători de doctorat, repartizate astfel:
(1) Ingineria Sistemelor în Departamentul de Automatică
(2) Calculatoare și Tehnologia informației în Departamentul de Calculatoare

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "